Andrea Louis Ballardini

Andrea Louis Ballardini

*1960 jako syn italského exulanta a pedagoga na pražské AVU. V roce 1982, 

po počátečních studiích na Akademii, s rodinou odešel do Itálie, do Bologně. 

Od té doby působí jako restaurátor, malíř, umělecký kritik a věnuje se rovněž 

umělecké grafice. Několik let vedl na Maltě smíšenou italsko-maltskou 

restaurátorskou pracovní skupinu. Je iniciátorem nejrůznějších kulturních akcí 

v rámci česko-italského kulturního spolku, jehož je předsedou.

V roce 2014 byl zvolen členem spolku S. V. U. Mánes. Jeho obrazy jsou 

zastoupeny v soukromých sbírkách v Itálii, v České republice, ve Francii, 

ve Španělsku, ve Švýcarsku a na Maltě. Zúčastnil se samostatných i kolektivních 

výstav v Itálii, v České republice a na Maltě.