Náš tým

Zdenka Hušková

*1977, Jablonec nad Nisou. Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Diplomovala v roce 2004 v grafickém ateliéru prof. Jiřího Lindovského. Věnuje se zejména černobílému a barevnému linorytu a kresbě. Od roku 2003 zpracovává téma Prales jako architektura v pohybu. Vážné grafické listy kompenzuje žánrovou tušovou kresbou pochybných významů. Od roku 2014 je členkou výtvarného odboru Umělecké besedy. V současné době působí jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Více informací na webu: www.zdenka-huskova.cz

 

 

Pavel Piekar

*18. 7. 1960 v Ostravě. Grafik, žije a pracuje v Praze, je členem spolků Umělecká beseda a Hollar. Tvoří v technice barevného linorytu. Tiskne autorsky, v malých nákladech, jednotlivé barevné odstíny vznikají mícháním tiskařských a olejových barev. Pravidelně vystavuje od roku 1990, na kolektivních i samostatných výstavách. Jeho grafiky jsou zastoupeny jak ve veřejných, tak v soukromých sbírkách. 

 

 

Ladislav Sýkora

*7. února 1964 v Plzni. Vyučil se v rodném městě instalatérem a roku 1992 

se s rodinou přestěhoval do šumavských Dešenic, kde žije dosud. Linorytem 

se zabývá od konce 80. let, s barevnými soutisky začal kolem roku 1993. 

Postupně si vypracoval vlastní techniku linorytu, kombinovaného 

s monotypem. Kromě linorytu vytvářel dřevěné a kovové plastiky 

a v posledních letech se věnuje i knižní ilustraci šumavských autorů 

(Karel Klostermann, Adalbert Stifter) či autorů spřátelených 

(Miroslav Valina, Robert Janda).

 

Miloš Sláma

 *2. 6. 1965, grafik. Žije a pracuje na Českomoravské vrchovině. Své grafiky 

vytváří v tematických cyklech, a to v technice odrývaného linorytu z jedné 

matrice, často až v patnáctibarevných soutiscích. Kromě vyhraněných cyklů, 

jako jsou např. variace na architekturu J. B. Santiniho Aichla nebo biblické 

inspirace, převažují v jeho tvorbě přírodní motivy. Keře, stromy, trávy, 

tichá a prostá místa v krajině. Vystavuje od 90. let minulého století a jeho 

práce jsou zastoupeny v soukromých i veřejných sbírkách. Od  roku 2015

 je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar Praha. Je autorem 

grafického ručního lisu Sláma. Více na www.milosslama.cz 

 

 

Zbyněk Hraba

*26. 4. 1960 v Praze. Studoval na Střední průmyslové škole grafické a Vysoké 

škole uměleckoprůmyslové v Praze. Řadu let pracoval v různých 

nakladatelstvích jako výtvarný redaktor. Kromě barevného linorytu se věnuje 

užité grafice, zejména knižní typografii. Linoryty tvoří většinou z jedné desky 

technikou postupného odrývání a tištění jednotlivých barev. 

Více informací na webu: www.zbynek-hraba.cz

 

 

Andrea Louis Ballardini

*1960 jako syn italského exulanta a pedagoga na pražské AVU. V roce 1982, 

po počátečních studiích na Akademii, s rodinou odešel do Itálie, do Bologně. 

Od té doby působí jako restaurátor, malíř, umělecký kritik a věnuje se rovněž 

umělecké grafice. Několik let vedl na Maltě smíšenou italsko-maltskou 

restaurátorskou pracovní skupinu. Je iniciátorem nejrůznějších kulturních akcí 

v rámci česko-italského kulturního spolku, jehož je předsedou.

V roce 2014 byl zvolen členem spolku S. V. U. Mánes. Jeho obrazy jsou 

zastoupeny v soukromých sbírkách v Itálii, v České republice, ve Francii, 

ve Španělsku, ve Švýcarsku a na Maltě. Zúčastnil se samostatných i kolektivních 

výstav v Itálii, v České republice a na Maltě.